Sedm Statečných z ČVUT

OMG! Tohle všechno se tam dělá? To snad není možný!!!

Ne, to nejsou záběry z natáčení sci-fi filmu, to jsou jen některá z běžných pracovišť ČVUT!

Jaderný reaktor uprostřed Prahy

Tohle není samozřejmě žádný vtip, ale školní reaktor, kam se chodí učit studenti katedry jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Najdete ho v Praze 8, V Holešovičkách, celkem pohoda, ne? Tip: Nechoďte tam v létě, to se akorát mění jaderné palivo. ;-)

www.reaktorvr1.eu

Nasaď si 3D brýle, pouštíme film!

Institut intermédií je místem, kde se potkává věda, technika a umění. Společné projekty a performance zde připravují studenti ČVUT a Akademie múzických umění. Pokud tě zajímá film, světelný design, scénografie nebo architektonické modelování, neměl bys tady určitě chybět.

www.iim.cz

Holografická cyber holka

Tak tuhle kočku a nejen ji najdeš na katedře fyzikální elektroniky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Holografii tady dělají už fakt dlouho – první hologram, resp. holografický portrét živé osoby, tady vznikl v roce 1976 jako vůbec první v České republice.
Chodili v tý době tvoji rodiče do školky nebo už do školy? ;-)

fe.fjfi.cvut.cz/k412

Dopravu 21. století zvládáme levou rukou

Chceš proniknout do tajů řízení dopravy 21. století? Toto tajemství ti odhalí studium oboru budoucnosti Inteligentní dopravní systémy na Fakultě dopravní ČVUT.
P.S.: Umíme do auta namontovat speciální zařízení, které umí číst značky na silnicích. A spoustu dalších vychytávek!

www.lss.fd.cvut.cz

Zabil jsem Einsteina, pánové!

Katedra elektroenergetiky Fakulty elektrotechnická ČVUT má také zajímavé pracoviště. Vypadá jako laboratoř šíleného vědce z budoucnosti. A co že se tam provádí? Lítají tam blesky. Doslova!

k315.feld.cvut.cz

Virtuální realita na Karlově náměstí

Od dubna letošního roku funguje Laboratoř virtuální a rozšířené reality na katedře počítačů Fakulty elektrotechnické. Jestli se zajímáš o počítačovou grafiku, koukej tam naběhnout – nadupaný zařízení Spinnstube dělá supr 3D obrázky!

cs.felk.cvut.cz/webis

UNIKÁTNÍ VĚDECKÁ PRACOVIŠTĚ

Na ČVUT byla založena čtyři výzkumná centra v rámci programů MŠMT: spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, pro strojírenskou a výrobní techniku a technologii, aplikované kybernetiky, a integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí.

Výzkum na Fakultě stavební se orientuje nejen na oblasti teoretické a analytické, ale je zde vybudována kvalitní experimentální základna pro výzkum materiálů konstrukčních prvků i chování celých konstrukcí. Příkladem unikátních pracovišť je Mikromechanická laboratoř pro mikroskopii, nanoindentaci a porozimetrii, dále zmíněné Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí (CIDEAS), které tvoří základnu pro základní a aplikovaný výzkum nových progresivních konstrukcí.

Výzkumné aktivity ústavů a vědeckých pracovišť Fakulty strojní jsou ve velké míře orientovány na aplikace v praxi, kdy je transfer technologií a rozvoj inovací realizován zejména konstrukcí netradičních zařízení, vývojem nových materiálů a technologických řešení, vývojem přístrojové techniky a měřících metodik. Významným pracovištěm je jak Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka, tak Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, které slouží jako výzkumná základna pro český strojírenský průmysl.

Významným pracovištěm je Centrum kosmického a leteckého výzkumu (ve spolupráci s VUT Brno), Výzkumné centrum aplikované kybernetiky (ve spolupráci s FEL), Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, a Progresivní technologie a systémy pro energetiku.

Mezi unikátní pracoviště lze též zařadit Laboratoř mechanických zkoušek, která má akreditovány zkušební postupy pro mechanické testování a hodnocení keramických materiálů používaných pro výrobu chirurgických implantátů. O kvalitě spolupráce Fakulty strojní s praxí hovoří mimo jiné Cena Invence v rámci projektu Česká hlava v roce 2003 za nový koncept obráběcího stroje, udělená jednomu z jejích odborníků společně s jeho spolupracovníkem z průmyslu.

Naprostá většina kateder Fakulty elektrotechnické se aktivně podílí na aplikovaném výzkumu a vývoji s přímým dopadem do průmyslové i terciální sféry. V Centru aplikované kybernetiky probíhá teoretický, aplikovaný a průmyslový výzkum v oboru kybernetiky. V roce 2006 pracovníci katedry kybernetiky obdrželi Zlatou medaili MSV v Brně za pomoc handicapovaným občanům vyřešením ovládání počítače zrakem. V Laboratoři senzorů a magnetismu byla mimo jiné vyvinuta analogová část fluxgate magnetometru pro českou družici Mimosa. Unikátním pracovištěm je též Centrum pro výzkum laserového plazmatu, které je spojeným pracovištěm s Fyzikálním ústavem a Ústavem fyziky plazmatu AV ČR a katedrou fyzikální elektroniky FJFI ČVUT.

Věda a výzkum na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské zahrnuje širokou oblast aplikací přírodních věd, od úrovně základního výzkumu až po těsnou spolupráci s průmyslem. Fakulta spolupracuje se všemi významnými vědeckými pracovišti částicové a jaderné fyziky (CERN, GSI, BNL, FERMILAB, SÚJV, aj.) a jako jediná zajišťuje též výuku v tomto oboru. Podílí se i na dalších projektech - např. ITER, JET a COMPASS (plazma, lasery). Fakulta má též celou řadu vlastních unikátních zařízení: školní jaderný reaktor VR-1 (spolupráce s ČEZ), stanici laserového družicového radaru (Egypt, spolupráce s NASA), výpočetní klastry, vysokovýkonné laserové systémy, laboratoře elektronové mikroskopie, holografie, apod.

Tvůrčí činnost na Fakultě architektury je orientována více na projektování architektonických děl, než na 'klasický' výzkum a vývoj. Přesto je možné zmínit např. práce týkající se dějin architektury a oblasti památkové péče. Fakulta stála u založení Výzkumného centra průmyslového dědictví, které se zabývá historií, architekturou, stavebně technickými kritérii, ekologickými i ekonomickými hledisky výzkumu, záchrany a nového využití technických památek, průmyslových staveb a areálů.

Fakulta dopravní úzce spolupracuje při řešení konkrétních odborných problémů s průmyslovými subjekty, jako jsou např. Škoda Auto, AŽD Praha, České dráhy a SUDOP. Společná Laboratoř speciálních telekomunikací ústavu informatiky a telekomunikací a firem Siemens ČR a T-Mobile ČR slouží pro měření a testování systémů GSM-R. Laboratoř spolehlivosti systémů je společným pracovištěm Fakulty dopravní ČVUT a Ústavu informatiky Akademie věd ČR.

Fakulta biomedicínského inženýrství se podílí na meziuniverzitním Společném pracovišti biomedicínského inženýrství ČVUT a UK s unikátními laboratořemi magnetické rezonance, laserových technologií, měření a vizualizace biologických signálů.

Vědecko-výzkumná činnost Kloknerova ústavu je zaměřena na oblast materiálového inženýrství, spolehlivosti konstrukcí, dynamického chování a experimentálního ověřování stavebních konstrukcí. Odborné veřejnosti nabízí využití akreditovaných zkušeben v oborech mechaniky konstrukcí, betonu, zatěžovacích zkoušek a spolupráci při využití Větrného tunelu VZLÚ Praha, a. s., který je jediným zařízením svého druhu v ČR.

Masarykův ústav vyšších studií se v oblasti výzkumu a vývoje zaměřuje na uplatnění vysokoškolsky vzdělaných techniků v manažerských funkcích a přípravu techniků na pedagogickou činnost. Ústav technické a experimentální fyziky představuje experimentální základnu ČVUT především pro výzkum a vývoj v částicové a subatomové fyzice, která je realizována převážně v mezinárodních experimentech. Unikátním pracovištěm je Laboratoř pro vývoj a testování polovodičových detektorů a senzorů. Ústav úzce spolupracuje s Evropskou laboratoří částicové fyziky CERN.